LOGIN
MATRIC NO
PASSWORD

User Manual Login Email
Garis Panduan Permohonan &
Penggunaan Emel UKM

Akaun e-mel pelajar yang telah tamat pengajian atau berstatus tidak aktif akan ditamatkan selepas majlis konvokesyen.

For any enquiries, please email to helpdeskptm[at]ukm.edu.my