prof. madya dr. rosilah binti hassan

pensyarah universiti DS54

pusat teknologi & pengurusan perisian (softam)

 0389216891   Biografi :
 • beliau juga adalah timbalan pengarah citra ukm. beliau membantu pengurusan dalam bidang akademik keusahawanan sejak tahun 2011. penyelidikan beliau terkini adalah mengenai internet benda (iot) dan data raya (big data)

 • Hanim Kamaruddin, Nazura Abdul Manap, Wan Mimi Diyana, Rosilah Hassan.  (2018).  Fundamental of entrepreneurship and innovation: online lecture module 8 (part 1, 2 and 3).  -

   

  Lokhman Hakim Osman, W Mimi Diyana W Zaki,& Rosilah Hassan.  (2018).  Fundamental of Entrepreneurship and Innovation: Online Lecture Module 7 (Part 1 & Part 2).  -

   

  Dahlila Putri Dahnil, Supiah Selamat, Rosilah Hassan, Khairul Azmi Abu Bakar, Ahmad Ghadafi Ismail.  (2018).  A new method for battery lifetime estimation using experimental testbed for zigbee wireless technology.  - International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. 

   

  Nor Asiah Omar, Noor Hasni Juhdi, Rosilah Hassan & Radin Siti Aishah Radin A Rahman.  (2018).  An Analysis of Self-Determined Learning Methods, Student Preparation, and Motivation among UKM Undergraduate Students :Entrepreneurship Course Effectiveness.  -

   

  Nor Asiah Omar, Noor Hasni Juhdi, Rosilah Hassan, Radin Siti Aishah Radin A. Rahman..  (2018).  Mengalakkan kecenderungan pelajar terhadap keusahawanan melalui literasi digital, penggunaan ICT dan kecekapan kendiri dalam kalangan pelajar universiti.  - Jurnal Personalia Pelajar.