Pengumuman

Sebarang pertanyaan :
Kampus Bangi / KKL
1. Polisi : Urusetia Jabatan Pendaftar
2. Tuntutan : Urusetia Jabatan Bendahari : 89215454 , 89215028
PPUKM
1. Polisi : Jabatan Sumber Manusia: 91455147
2. Tuntutan : Urusetia Jab. Kewangan PPUKM : 91455200, 91455239, 91455203
Masalah teknikal, sila laporkan : eFACt

Manual Pengguna Klik Sini

Log Masuk Pengguna

ID Pengguna
Kata Laluan