Login Pengguna
ID Pengguna :
Katalaluan :
   Makluman

 • Kad Matrik Pelajar (Permohonan Baru / Hilang / Rosak)

  Perhatian kepada semua pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM):

  1. Permohonan Kad Kampus baru / hilang / rosak boleh dibuat melalui laman sesawang www.ukm.my/ukmcard

  2. Permohanan kad hilang/rosak perlu membuat bayaran terlebih dahulu di :

   UKM Kampus Bangi
   Kaunter Bendahari Aras 1, Bangunan Canselori, UKM Bangi.

   UKM Kampus KKL
   Kaunter Bendahari, Kampus Kuala Lumpur.

   (Sila lampirkan resit sebagai bukti bayaran sebelum mengambil Kad ) • Kaunter Serahan Kad

  Kad boleh diambil di kaunter serahan seperti berikut:

  STAF:

  UKM Kampus Bangi
  Bahagian Sumber Manusia, Aras 1, Bangunan Perpustakaan lingkungan ke 2.


  PELAJAR:

  No Matrik bermula Kod A : (Prasiswasah)
  - Kampus Bangi: Kaunter Pusat Pengurusan Akademik (Akademik UKM)
  - Kampus Kuala Lumpur: Kaunter Seketeriat Fakulti masing-masing.

  No Matrik bermula Kod P : (Siswazah)
  - Kampus Bangi: Kaunter Pusat Pengurusan Akademik (Akademik UKM)
  - Kampus Kuala Lumpur: Kaunter Seketeriat Fakulti masing-masing.

  No Matrik bermula Kod G : (Prasiswazah dan Siswazah) - Kaunter Pusat Kembangan Pendidikan (PKP)

  No Matrik bermula Kod Z : (Siswazah) - Kaunter Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan (GSB)


 • Sebarang pertanyaan berhubung kad Kampus UKM ini, sila emel kepada ukmcard@ukm.edu.my