Pemakluman

Sila rujuk jadual berikut atau klik butang FAQ sebelum membuat pendaftaran maklumat:
Jenis Maklumat Menu Yang Berkaitan

Lantikan / aktiviti yang di lakukan di luar universiti melibatkan sama ada peringkat Kampung / Taman, Daerah / Jajahan, Negeri, Kebangsaan atau Antarangsa.

Contoh:

Juruaudit,   Jawatankuasa,   Jurulatih,   Lembaga / Panel Penilai,   Lembaga Pengarah,   Panel / Sidang Editor,   Pemeriksa Luar Tesis,   Penggubal Dasar,   Penilai / Pemeriksa Luar Program Akademik,   Penilai / Pengulas Buku / Jurnal,   Pertubuhan / Badan / Persatuan / Kelab,   Perundingan,   Petugas Khas,   Pewasit,   Referee,   Pensyarah / Profesor Pelawat,   Profesor Adjung,   Pakar Rujuk,   Anugerah,   Badan Profesional / Bukan Profesional,   Penceramah,   Ahli Panel,   Juri,  
Individu > Lantikan / Keahlian Luar

Penglibatan dalam badan atau persatuan dalam universiti, Jawatankuasa di peringkat Universiti atau PTJ, terlibat dalam program / aktiviti yang memberi khidmat kepada universiti.

Contoh:

  • AJK Majlis Konvokesyen
  • AJK atau ahli dalam persatuan (PERTADI, PKAUKM, KESUKMA dll.)
  • Pengerusi atau ahli JK Penilai Permohonan Geran Penyelidikan
Kemasukan maklumat oleh PTJ yang melantik
(Sila hubungi Pen. Pendaftar PTJ yang berkenaan)
Penganjuran Program / Projek / Aktiviti berkaitan Khidmat Masyarakat (termasuk komuniti, NGO, industri, yayasan, agensi kerajaan dsb). Individu > Projek / Program Kemasyarakatan
Menghadiri acara-acara anjuran universiti seperti syarahan, konvokesyen dan sebagainya (kecuali terlibat sebagai AJK) Melalui eSPeL
Projek-projek penyelidikan dengan penglibatan pihak industri atau komuniti yang berdaftar dengan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) Melalui SMPU